فايده بردن ایران میلیون آمریکا اخبار اقتصادی و بازرگانی

فايده بردن: ایران میلیون آمریکا اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی تلاش بعضی جهت زیاد کردن قیمت تورم/ منافع عده‌ای در رشد قیمت ارز است ، راغفر

حسین راغفر می‌گوید: تورم در کشور عزیزمان ایران برنده‌هایی دارد که اکنون دنبال آماده کردن افکار عمومی جهت پذیرش آن هستند.

تلاش بعضی جهت زیاد کردن قیمت تورم/ منافع عده‌ای در رشد قیمت ارز است ، راغفر

راغفر: تلاش بعضی جهت زیاد کردن قیمت تورم/منافع عده ای در رشد قیمت ارز است

عبارات مهم : ایران

حسین راغفر می گوید: تورم در کشور عزیزمان ایران برنده هایی دارد که اکنون دنبال آماده کردن افکار عمومی جهت پذیرش آن هستند.

به گزارش ایسنا، حسین راغفر امروز در نشست بررسی برنامه های وزاری پیشنهادی دولت دوازدهم اظهار کرد: بررسی آنچه در قالب برنامه از سوی وزرای پیشنهادی ارایه شده است نشان می دهد که اغلب آنها به گرفتاریهای اساسی کشور توجه نداشتند و برنامه های آنها مجموعه حرفهای تکراری و کپی برنامه های وزرای قبل هست. ما اکنون گرفتارهای اساسی داریم که این وزرا به آن ها پاسخ نداده اند.

تلاش بعضی جهت زیاد کردن قیمت تورم/ منافع عده‌ای در رشد قیمت ارز است ، راغفر

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا ادامه داد: اکنون سه گروه قوه مجریه، مقننه و بخش شخصی با یکدیگر در تعامل دائمی و حافظ منافع این سه گروه هستند و به این ترتیب منافع عموم مردم قربانی می شود. این مجموعه عنوان اقتصاد رفاقتی دارد و مادامی که به این مسئله پاسخ داده نشود، بسیاری از پرسشها شوم مملکت ما برطرف نمی شود.

وی ادامه داد: اکنون بسیاری از پرسشها کشور به خاطر این ائتلاف نامیمون هست. مسئله کارکردهای سه گانه اقتصاد رفاقتی این است که منابع بانک ها به دوستان و آشنایان وام داده می شود که منشاء فقر گسترده در کشور و منشاء نا آرامی ها و نا امنی در جامعه هست. یکی از مصادیق مهم ائتلاف نامیمون این است که افرادی از بخش شخصی در بخش دولتی حضور دارند. در دولت یازدهم بیش از هر زمانی این مسئله خود را نشان داد و در دولت دوازدهم تکرار می شود.

حسین راغفر می‌گوید: تورم در کشور عزیزمان ایران برنده‌هایی دارد که اکنون دنبال آماده کردن افکار عمومی جهت پذیرش آن هستند.

راغفر ادامه داد: می بینیم که متاسفانه مجلس این افراد را به عنوان امین مردم در بخش عمومی تائید می کند، در حالی که در دنیای صنعتی یکی از جلوه های فساد وجود افرادی از بخش شخصی است که در بخش دولتی فعالیت می کنند. متاسفانه می بینیند که دولت گاهی از این عنوان به عنوان توفیق یاد می کند.

راغفر تاکید کرد: هیچ یک از برنامه های وزرا به مهم ترین پرسشها کشور کوچکترین عنایتی نداشتند. یکی از موانع بحث سلطه سرمایه های تجاری بر سیاستگذاری های کشور هست. به این ترتیب صاحبان سرمایه سلطه دارند بر اینکه نفت چگونه به فروش برسد و توزیع شود و هیچ پاسخی به چرایی این شیوه توزیع و بازتوزیع وجود ندارد؟ از سوی دیگر همگی سهم خلاقیت و سخت کوشی را در زیاد کردن درآمد ملی در نظر نگرفته اند.

وی به وابستگی کشور به درآمدهای نفتی نیز اشاره و بیان کرد: در چنین شرایطی اقتصاد ما و گلوگاه آن در دست کنگره آمریکاست. تا زمانی که به شدت وابستگی به نفت داریم، در معرض ترساندن قدرتهای خارجی هستیم. با این وجود می بینیم که در هیچ کدام از برنامه ها اشاره ای به این پرسشها نشده است.

تلاش بعضی جهت زیاد کردن قیمت تورم/ منافع عده‌ای در رشد قیمت ارز است ، راغفر

راغفر ادامه داد: در برنامه های پیشنهادی اشاره ای به اصلاحات ساختاری و نهادی نشده هست. اکنون اقتصاد رفاقتی ما منابع بسیاری را در قالب یارانه به بخش شخصی تزریق می کند و به دنبال آن قیمت قرار داده های انرژی مردم زیاد کردن می یابد. در حالی که در هیچ کدام از این گزارشها به این فسادها و رابطه بخش شخصی و دولت و گروه های حامی این مناسبات اشاره نشده هست.

این اقتصاددان ادامه داد: امروز بزرگترین قوت دولت یازدهم فروش نفت هست. باید دید که آیا این توفیق یا هنرمندی وزیر نفت بوده است؟ وزیر نفت بعد انقلاب، یک سوم دوران بعد انقلاب وزیر نفت بوده و ما متاسفانه شاهد آن هستیم که کره جنوبی قرار داد ١.٦ میلیارد یورویی جهت استخراج منابع نفتی ما می بندد، حال پرسش این است که چه کسی باید پاسخگو باشد که بعد از ١٠٠ سال تولید نفت، هنوز نیروهای کشور قادر نیستند مقدماتی ترین امور را در حیطه استخراج نفت به عهده گیرند.

حسین راغفر می‌گوید: تورم در کشور عزیزمان ایران برنده‌هایی دارد که اکنون دنبال آماده کردن افکار عمومی جهت پذیرش آن هستند.

راغفر ادامه داد: توصیه قابل توجه دیگر این است که هیچ توجهی به صنایع کوچک و میانگین و پائین دستی که صنایع خالق ارزش افزوده و ایجاد اشتغال هستند نشده هست. همچنین هیچ اشاره ای به معضلات ساختاری کشور هم نشده هست. امروز از زیاد کردن بر مالیات تولید هم حرف می زنند، در حالی که در شرایط اقتصادی کشور عزیزمان ایران فقط بنگاه های بزرگ پتروشیمی، فولاد و سیمان سود مَی برند و مالیاتی هم نمی دهند.

این اقتصاددان بیان کرد: متاسفانه در این برنامه ها هیچ اشاره ای به پرسشها نظام بانکی و شفافیت در بازار کالا نشده هست. همچنین فساد گسترده در فرایندهای گمرکی به صورت بداظهاری و کم اظهاری خود را نشان می دهد. اکنون در مجموع مغایرت های گمرکی با چین و امارات نشان می دهد که قاچاق در کشور عزیزمان ایران به صورت عمده رخ می دهد.

تلاش بعضی جهت زیاد کردن قیمت تورم/ منافع عده‌ای در رشد قیمت ارز است ، راغفر

وی ادامه داد: عنوان حیاتی دیگر این است که امروز ٢.٥ میلیون واحد مسکونی خالی وجود دارد ولی مردم قادر به خرید نیستند و توضیحی در این باره که دولت چگونه می خواهد مسئله مسکن را حل کند وجود ندارد؛ امروز مسئله مسکن سیاسی شده است است و مسکن از سبد هزینه خانوار کم درآمد خارج شده است هست، در حالی که در این برنامه ها تدبیری جهت آن اندیشیده نشده است.

راغفر راجع به زمزمه های زیاد کردن تورم بیان کرد: تورم هر لحظه برنده و بازنده دارد؛ در کشور عزیزمان ایران هم برنده های خود را دارد، به برنامه هایی نیاز داریم که تورم را کنترل کند و رشد ایجاد کند. تورم در کشور عزیزمان ایران ریشه هایی دارد که یکی از که ریشه هایش در نظام بانکی هست، از نوآوری و خلاقیت حاصل نشده هست. امروزه می بینیم عده ای دنبال زیاد کردن قیمت ارز هستند و مرتبا هم می بینیم در رسانه های خود مطرح می کنند و افکار عمومی را آماده می کنند که زیاد کردن قیمت ارز رخ دهد. آیا که از قبل این زیاد کردن قیمت ارز و تورمی که به دنبال آن حاصل می شود، منافعی دارند.

واژه های کلیدی: ایران | برنامه | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs