فايده بردن ایران میلیون آمریکا اخبار اقتصادی و بازرگانی

فايده بردن: ایران میلیون آمریکا اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی ارائه نظر و مشاوره به رییس‌جمهور را نباید با سهم‌خواهی اشتباه گرفت

رییس‌دفتر رییس دولت اصلاحات تاکید کرد که ارائه مشاوره و نظر به رییس‌جمهور را نباید با سهم‌خواهی اشتباه گرفت. 

ارائه نظر و مشاوره به رییس‌جمهور را نباید با سهم‌خواهی اشتباه گرفت

ارائه نظر و مشاوره به رییس جمهور را نباید با سهم خواهی اشتباه گرفت

عبارات مهم : مشاوره

رییس دفتر رییس دولت اصلاحات تاکید کرد که ارائه مشاوره و نظر به رییس جمهور را نباید با سهم خواهی اشتباه گرفت.

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام محمدعلی ابطحی در تصویر العمل به بحث های اخیر بعضی از اشخاص اصلاح طلب و بعضی دولتمردان و مشاوران رییس جمهور راجع به کابینه دوازدهم، در اینستاگرام خود نوشت:

ارائه نظر و مشاوره به رییس‌جمهور را نباید با سهم‌خواهی اشتباه گرفت

« نظراتی که از سوی جناح های متفاوت جهت کابینه داده می شود، تنها یک ارائه نظر و مشاوره دادن به رییس جمهور هست. این را با سهم خواهی نباید اشتباه گرفت. در نهایت این رییس جمهور است که وزیر گزینش می کند ومجلس تایید می نماید. یکی از مصادیق النصیحه لائمه المسلمین هست. و صد البته رییس جمهور در جمع بندی نهایی اش در پیشگاه همه مردم وبه خصوص رای دهندگانش باید پاسخگو باشد. نباید بوی نفرت آور قدرت ما را به جان هم بیندازد.

واژه های کلیدی: مشاوره | رییس جمهور | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs