فايده بردن ایران میلیون آمریکا اخبار اقتصادی و بازرگانی

فايده بردن: ایران میلیون آمریکا اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی «اعتماد» بشكند همه مي‌شكنيم

«کسی که شکمش گرسنه است اخلاق نمی فهمد»؛ این جمله شباهت زیادی با آنچه دارد که بنیانگذار انقلاب اسلامی بیان کرد، مانند آن روز که گفت: «وقتی کسی احساس نکند که فقر

«اعتماد» بشكند همه مي‌شكنيم

«اعتماد» بشكند همه مي شكنيم

عبارات مهم : فرهنگ

«کسی که شکمش گرسنه است اخلاق نمی فهمد»؛ این جمله شباهت زیادی با آنچه دارد که بنیانگذار انقلاب اسلامی بیان کرد، مانند آن روز که گفت: «وقتی کسی احساس نکند که فقر معنایش چی هست، گرسنگی معنایش چی هست، این نمی تواند به فکر گشنه ها و به فکر مستمندان باشد».

«اعتماد» بشكند همه مي‌شكنيم

دیروز یادگار امام در دیدار با مدیر و کارکنان شرکت فرهنگ و ارتباطات اسلامی با تبریک سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، این انقلاب را در زمره انقلاب های فرهنگی دنیا برشمرد و یادآور شد: در این انقلاب هم پدیدآورندگان، هم شعار و هم آرزوی بزرگ ها فرهنگی بوده و جهت حل یک معضل بزرگ فرهنگی در دنیا آن روز قیام کرده هست. آیت ا… سیدحسن خمینی با بیان اینکه بزرگ ترین شعار انقلاب این است که فرهنگ نظام سرمایه داری و فرهنگ سوسیالیستی نمی تواند از نظر ما درست و راهگشا باشد، افزود: بحران های عمیقی که در دنیای سرمایه داری و دنیاى کمونیسم حاکم بود، اندیشمندان دنیا را به این نتیجه رساند که ایشان جهت حل بحران معنویت برنامه ای ندارند .

مشکلات فرهنگی

سیدحسن خمینی در مورد راه حل پرسشها فرهنگی با تاکید بر اینکه انقلاب ما یک انقلاب فرهنگی هست، گفت: حل پرسشها فرهنگی نیازمند توجه به سه توصیه هست، نخست تولید صحیح محصول فرهنگى، دوم توزیع صحیح آن و سوم ایجاد تقاضاى حقیقى در مخاطب.

«کسی که شکمش گرسنه است اخلاق نمی فهمد»؛ این جمله شباهت زیادی با آنچه دارد که بنیانگذار انقلاب اسلامی بیان کرد، مانند آن روز که گفت: «وقتی کسی احساس نکند که فقر

اگر به هرکدام از این موارد توجه نکنیم نتیجه مطلوب به دست نمی آید. وی تصریح کرد: اگر در آستانه انقلاب خبر ما دنیا را گرفت، مرهون این است که ما یک تولید مناسب با آن سرنوشت داشتیم، من احساس می کنم مسئله امروز ما تولید بن مایه های فرهنگی نیست بلکه مسئله ما «عدم تولید متناسب» هست. یادگار امام ادامه داد: این امر محتاج این است که متون را مطابق فهم مخاطب ترجمه کنیم و متوجه باشیم اگر با گروه های متفاوت اجتماعی صحبت می کنیم سخن ما مطابق فهم او باشد و این امر نیازمند آشنایی درست از مخاطب است.

در حوزه فرهنگ انقلاب کارهای بزرگی انجام شده است هست، ولی باید بیش از این به مخاطب توجه کرد، لیکن اگر مخاطب را نشناسیم و درد امروز جامعه را ندانیم توان نسخه پیچی جهت او را نخواهیم داشت. وی با بیان اینکه خوب و بد محصولات فرهنگی و غیر فرهنگی با «برای» معنا می شود، گفت: چیزی که براى یک نفر خوب است ممکن است براى دیگرى مناسب نباشد. به همین علت باید مخاطب را بشناسیم و دوم اینکه اگر فکر می کنیم جامعه باید متوجه مطلبی شود آن را راحت سازی کنیم. سیدحسن خمینی توصیه بعدی در کار فرهنگی را توزیع دانست و تصریح کرد: ممکن است مطالب خوبی تولید کنیم ولی نتوانیم توزیع کنیم، توزیع به معناى رساندن محصول فرهنگى به دست مخاطبى است که ظرفیت شنیدن دارد.

اگر «زبان مخاطب را نمی شناسیم» و «مطلب مطابق نیاز او نیست» توزیع مناسبى صورت نگرفته هست. البته بااهمیت ترین مساله در امر توزیع فرهنگى این است که مخاطب به توزیع کننده اعتماد داشته باشد و اگر اعتماد به توزیع کننده محصول فرهنگی از دست برود یکی از بحران های حوزه فرهنگ پدید می آید. مخاطب باید شما را خیر خواه و توانا و صادق بشناسد. اگر مخاطب از ما اعتمادش بریده شد هر چه بگوییم، حتى اگر نیاز داشته باشد، آن را نمی پذیرد. وی تاکید کرد: جهت پیشرفت فرهنگی در مرحله اول باید تولید کرد، ولی در مرحله دوم مخاطب باید حاضر باشد تا محصول را استفاده کند، گرچه در پزشکی ممکن است بتوانید بیمار را به زور خوابیدن کنید، در عرصه فرهنگ حتما باید مخاطب به سخن شما اعتماد کند. بنابراین، اگر خدای ناکرده جایی اعتماد شکست، من هرچه بگویم شما کمتر گوش می کنید.

«اعتماد» بشكند همه مي‌شكنيم

ایجاد تشنگی

یادگار امام ایجاد تقاضا را سومین حوزه مهم در کار فرهنگی ذکر کرد و اظهار داشت: ممکن است محصول را تولید و راحت سازی کنیم و از همه ابزار توزیع هم استفاده کنیم، ولی مخاطب خودش را دردمند نداند. در همین زمینه یکی از کارهای معلمان اخلاق این است که ایجاد تشنگی کنند. یکی از بزرگ ترین بحران های «زیاد گفتن» این است که در افراد احساس سیرى کاذب پدید می آورد. خیلی وقت ها مسئله یک کار فرهنگی این است که سخن را بیش از حد می گوییم. وی ادامه داد: دومین توصیه در تقاضای محصول فرهنگی این است که توجه داشته باشیم اخلاق نیاز درجه دوم انسانی هست، کسی که شکمش گرسنه است اخلاق نمی فهمد و حتی دزدی جهت او تجویز می شود، بنابراین پرسشها فرهنگی بعد از تأمین نیازهای اولیه انسانی شکل می گیرد.

«کسی که شکمش گرسنه است اخلاق نمی فهمد»؛ این جمله شباهت زیادی با آنچه دارد که بنیانگذار انقلاب اسلامی بیان کرد، مانند آن روز که گفت: «وقتی کسی احساس نکند که فقر

اگر نتوانیم نیازهای اولیه مخاطب را فراهم کنیم، درد او آن چیزی نخواهد بود که ما جهت آن درمان معرفى می کنیم. البته به این معنا نیست که همه افراد در اوج فقر بى اخلاقی مى کنند، لیکن هر قاعده ای مستثنا دارد. سیدحسن خمینی تصریح کرد: توصیه بعدی جهت اینکه بعضا تقاضا وجود ندارد این است که دنیای امروز دنیاى پر رقیبی است و فقط یک تولید کننده و یک توزیع کننده در میان نیست واگر رقبایی پیدا شدند که توانستند راست یا دروغ، با تبلیغات دروغین یا به صحت، بازار را از شما بگیرند، محصول شما بی مشتری می شود. وی گفت: تمایز دنیای معاصر با قبل این است که امروزه جهت بی اخلاقی فلسفه بافی شده است هست، در گذشته اگر فردی فساد داشت می دانست که غلط است ولی می گفت غریزه ام بر عقلم چیرگی پیدا کرد، ولی امروز ممکن است فرد نپذیرد که آنچه انجام مى دهد فاسد و غلط است.

این امر باعث می شود که تقاضای فرد جهت محصول فرهنگی کم شود یا از بین برود. یادگار امام تاکید کرد: البته شک نکنید که اساسا نگه داشته شدن دین به خاطر وجود شخص ما نیست و ما باشیم یا نباشیم دین و اخلاق حاضر و مستمر هست. وی یادآور شد: امروزه با کسانی مواجه هستیم که خودشان را فاسد نمی دانند و این عنوان کار را سخت می کند، لیکن کسی که خودش را گناهکار نمی داند با شما همدلی نمی کند. باید هنجار واقعى را در مخاطب تبدیل به هنجار ذهنى و ناهنجاری عینى را تبدیل به ناهنجاری پذیرفته شده است کنید.

«اعتماد» بشكند همه مي‌شكنيم

آرزوی بزرگ

واژه های کلیدی: فرهنگ | محصول | مخاطب | اخلاقی | اعتماد | انقلاب | محصولات | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs